Alle – og ikke mindst os – ønsker et godt salg

Selvsalg af erhvervsejendom

Vores rådgivningsløsninger

Hvis du vil sælge din ejendom kan vi hjælpe dig på flere måder:

  • 1

    Hvis du selv har solgt ejendommen kan vi stå for købsaftale og de øvrige dokumenter

  • 2

    Hvis du står og vil sælge, kan vi rådgive dig om de forskellige muligheder og hjælpe dig godt i gang


Selvsalg
og købsaftale

Fra kr. 14.995,-

Rådgivning
og optimering

Fra kr. 7.995,-

1

Hjælp til købsaftalen når du har fundet en køber

Komplet købsaftale – erhvervsejendom / Kr. 14.995,-

Udarbejdelse af Komplet købsaftale til erhvervsejendom – inkl. online (telefon eller Skype) – eller fysisk møde omkring handlen og dokumenterne. Derudover undersøger vi alle forhold omkring ejendommen og sørger for hele den efterfølgende korrespondance med køber, købers advokat / rådgiver samt købers bank.

Komplet købsaftale – udlejningsejendom / Kr. 17.995,-

Udarbejdelse af Komplet købsaftale til udlejningsejendom. Prisen omfatter ejendomme indtil 8 lejemål – ved flere lejemål kontakt os for tilbud. Rådgivning omfatter online (telefon eller Skype) – eller fysisk møde omkring handlen og dokumenterne. Derudover undersøger vi alle forhold omkring ejendommen og sørger for hele den efterfølgende korrespondance med køber, købers advokat / rådgiver samt købers bank.

2

Sælgerrådgivning

Rådgivning og udvikling/optimering inden salg / Kr. 7.995,-

Rådgivningsløsning der hjælper dig med at få den bedst mulige pris for ejendommen. Vi gennemgår ejendommen i fællesskab og drøfter mulige forbedringer eller optimeringer. Rådgivning kan indeholde forslag til istandsættelser, ombygninger eller udlejningsmuligheder. Løsningen indeholder op til 12 timers rådgivning – og kan være indledningen til et længerevarende udviklingsforløb. Vi har gennemført lignende udviklingsforløb med succes og er sikre på, at vi kan bidrage til en bedre salgspris, et hurtigere salg og en resultatsøgende opfølgning på salgsprocessen.

Rådgivning og hjælp til forhandling af mægleraftale / fra Kr. 9.995,-

Er du i tvivl om den realistiske prissætning af din ejendom eller er der stor forskel på mæglernes vurdering af din ejendom, kan du trække på vores erfaring og ekspertise. Vi gennemgår de forskellige vurderinger af ejendommen, vi drøfter mæglernes salgsstrategi, vi kigger på mæglernes markedsføringsstrategi og forventede markedsføringsomkostninger – og endelig forholder vi os til markedspriserne i dit lokalområde. Som led i rådgivningen kan vi bistå i forhandlingen af den endelige salgsaftale med ejendomsmægleren og sikre, at mæglerens vederlag og vilkår for indgåelse af salgsaftalen er tilfredsstillende. I 90% af vores rådgivningsopgaver kan vi forbedre vilkårene i salgsaftalen og vi garanterer derfor, at hvis vi ikke kan forbedre aftalen og vilkårene så er denne ekstraydelse gratis. Vi tilbyder ligeledes, at deltage i de løbende opfølgningsmøder med mægler.