Udvikling af byggegrunde på Strandlodsvej, Amager

strandlodsvej_caseCase: Udvikling af byggegrunde på Strandlodsvej, Amager

Erhvervsraadgiver.dks bidrag til denne case har bestået af følgende opgaver

  1. Skabe enighed blandt ejendomsejerne med det mål, at optimere den endelige salgspris
  2. Dialog med Københavns kommune angående planmæssige forhold
  3. Dialog og forhandling med mulige investorer
  4. Endelig salg af ejendommen

Projektet bestod af 3 selvstændige ejendomme. For at opnå et tilfredsstillende grundareal var det afgørende, at ejendomsejerne fandt sammen om et fælles salg. Fællesskabet betød, at projektgrundene kunne udbydes som et samlet boligprojekt på ca. 4.700 m2.

Inden salget af projektet blev grundene i området solgt for ca. 5.000 pr. byggerets-m2. Ved at samle grundene øgede vi værdien af den samlede projektgrund markant.

I samarbejde med erhvervsmægler i København udbød vi projektgrunden til salg. Vi samarbejde med erhvervsmægleren om annoncering, møder med investorer – og rådgav ejendomsejerne om processen.

Efter en lang række møder med mulige investorer blev grund solgt til Rangstrup Development A/S. Rangstrup Development A/S har efterfølgende udviklet boligprojektet, ”FactoryHouse the Village”.

Projektet kan findes her; http://village.factoryhouse.dk/

Vores arbejde i denne sag sikrede ejendomsejerne en væsentlig højere salgspris end hvis ejendommene var solgt enkeltvis.

Jeg er interesseret i

- Indenfor 3 timer i åbningstiden -

Vi tilbyder

  • Skødeskrivning
  • Rådgivning erhvervsejendomme
  • Rådgivning boligejendomme
  • Rådgivning blandede ejendomme
  • Selv-salg – alle ejendomme