Udvikling af byggegrunde

Udvikling af byggegrunde

Erhvervsraadgiver.dk har mange års erfaring med udvikling af jord og byggegrunde. Vi har deltaget i en lang række udstykninger og kan hjælpe med alle dele af processen.

Ejendomsejere

Vi rådgiver grund- eller ejendomsejere om mulighederne for udvikling af byggegrunde eller storparceller. Vi undersøger lokal- og kommuneplaner, deklarationer og servitutter og andre relevante forhold.
Vi har mange års erfaring i processen bag udviklingen af byggegrunde og de indledende drøftelser med lokale myndigheder, herunder gennemførsel af lokalplaner eller kommuneplaner.

Projektudvikling

Når planforholdene er på plads – eller på vej til at være på plads – undersøger vi den samlede økonomi i udstykningen. Vi udarbejder budget på byggemodningen – og vi sammenholder omkostningerne med e forventede indtægter fra salget af grundene. Det er naturligvis afgørende at økonomien og projektet kan hænge sammen økonomisk.
Er projektet rentabelt igangsættes projektudviklingen af byggegrundene. Som led i projektudviklingen styrer vi samarbejdet mellem ingeniør, landinspektør, forsyningsselskaber m.m. – og udvikler det færdige udstykningsprojekt. Vi indhenter tilbud på alle dele af udstykningen og forbereder vedtægter og økonomi for grundejerforeningen.
Projektudviklingen og byggemodningen er en længere proces. Fra første møde – til endelig overdragelse af byggegrund til køber går der lang tid.

Salg

Under projektudviklingen aftales de endelige salgspriser på byggegrundene. Salg og markedsføring af byggegrundene skal ligeledes igangsættes. Vi rådgiver om processen og kan vi vores partnere tilbyde hjælp til udarbejdelse af både salgs- og grafisk materiale.
Selve salget kan ske via lokal ejendomsmægler – eller via en af vores samarbejdspartnere. Nogle grundejere ønsker selv at stå for salget. Ønskes dette kan vores partnere udarbejde salgsdokumenterne når grundene bliver solgt.

Investor

Vi hjælper investorer med køb af grundarealer. Vi har kompetencerne til at gennemføre hele processen fra første møde med grund- eller ejendomsejer – til gennemførsel af lokal- og kommuneplan – udarbejdelse af kontrakter og aftaler – og til salg til investor eller privat køber. Vi har en forretningsmæssig tilgang til processen og kan i samarbejde med vores partnere føre en udstykning igennem en total og effektiv projektudvikling.

Udfyld kontaktformularen herunder og bliv kontaktet af erhvervsrådgiver.dk

Jeg er interesseret i

- Indenfor 3 timer i åbningstiden -

Vi tilbyder

  • Skødeskrivning
  • Rådgivning erhvervsejendomme
  • Rådgivning boligejendomme
  • Rådgivning blandede ejendomme
  • Selv-salg – alle ejendomme